Innovationer historik

När man stöter på ett problem i vardagen kan man ta två olika vägar.
Antingen sucka och acceptera att problemet finns och köpa de befintliga produkterna.....eller söka en ny lösning på problemet. Problem är det samma som utmaning eller tävling för oss på Flädjemark Sports. Det gäller att vinna! Vinna över problemen.
Vi älskar att tävla på Flädjemark Sports och det är just därför innovationer föds hos oss.
 
Motorsporten har mycket på sitt samvete vad det gäller innovationer. Skivbromsen, backspegeln för att nämna två som finns på alla bilar idag.
Den otroliga utvecklingen som dieselmotorerna har haft de senaste åren kan man i mångt och mycket tacka Le Mans 24h för, där inte en bensinmotor har en suck längre.

Vår vision om att en gång ställa upp på Le Mans med en vätgasdriven sportvagn andas inspiration ur motorsporthistoriken. Kommer ni ihåg själva hur sega dieslarna var förr?.....Le Mans?.....aldrig!!!!
Ingen utmaning är för liten eller för stor för oss. Antingen det gäller trimmerhuvuden till röjsågar eller världens energiförsörjning.
 
Visioner är till för att bli verklighet!