Erasure®

- Erasure® är ett patenterat trimmerhuvud till röjtrimmers som är godkänd av statens maskinprovning.
 
- Några motsägelsefulla faktorer när man håller på med trimmerhuvuden är säkerhet, avverkningskapacitet och servicevänlighet.
  Dessa tre faktorer gör alltid intrång på varandras område där någon får stå tillbaka.
  Detta är inte fallet med vår innovation Erasure®.
 
- Erasure® är ett trimmerhuvud som äntligen löser problemet med alla nylonlinor som ryker av när man kör i lite grövre vegetation.
  Detta utan att vi för den del givit avkall på säkerheten eller kapaciteten.
 
- Erasure® går perfekt genom hallonsnår, nässlor, tistlar, lättare vedartad vegetation etc. men fixar även vanligt gräs med bravur.
 
- Vi har även tagit stor hänsyn till servicevänligheten. På ett par minuter så byter du skärande del.
  Erasure® består av mycket få rörliga delar.
 
- Slitaget på den skärande delen är mycket lågt. Du kör några röjsågstankar på en skärande del utan problem.
 
- Säkerheten är alltid nummer 1. Vi kompromissar inte med den även när vår produkt börjar bli sliten.
  Den skärande delen håller samma säkerhetsnivå hela sin livslängd oberoende av hur länge du som användare väljer att köra den.
 
- Vi har inte heller snålat på materialvalen. Erasure® är gjord i rustika material och har trimmerhuvud i Aluminium och stålarmering i den skärande delen.
  Vikten ligger trots detta inte långt ifrån plastvarianterna till röjsågar.
 
Vi är mycket stolta över att kunna presentera Grene som huvudleverantör av Erasure®. Gå in på www.erasure-trimmerhead.com för mer information.