H2Race™

H2Race™
Motorsport med fossila bränslen kommer inte att vara för evigt. Det KOMMER att ta slut. För att vi inte skall tvingas stänga av motorerna, måste vi själva ta tjuren vid hornen och söka en lösning. Vi är alldeles för många som älskar ljudet , farten och spänningen. Detta faktum har allt mer blivit tydligt för mig under avverkande av ett oändligt antal varv runt banorna i SuperKart och JTCC. Vi kan helt enkelt inte försvara utsläppen av CO2 och förbrukningen av icke förnybar energi i längden.

Vad gör vi istället? Naturligtvis - VÄTGAS i våra vanliga motorer!
Samma härliga ljud, samma drag, samma fart - MEN INGA AVGASER

Bara vatten, vatten - bara vanligt vatten.
Se vår film om H2Race™! >>

/Jonas Flädjemark - en visionär inom motorsporten